i-pad banner 468x60

Ocjena mjeseca

Srpanj 2021

01.08.2021.

autor: Nebojša Subanović

Srpanj, prvi „kompletni“ ljetni mjesec, kako meteorološki tako i kalendarski i astronomski. Da vidimo koliko je stvarno bio ljetni? Što kažu brojevi?

Analizirali smo dvije odnosno tri meteorološke veličine, oborinu, broj dana s oborinom i temperaturu, za šest hrvatskih gradova: Zagreb, Osijek, Gospić, Rijeku, Zadar i Dubrovnik. Evo što kažu brojevi.

 

Oborina

Oborina je voda koja u tekućem ili čvrstom stanju pada iz oblaka na tlo ili nastaje na tlu kondenzacijom, odnosno odlaganjem (depozicijom) vodene pare iz sloja zraka koji je u izravnom dodiru s tlom (hidrometeori). Zajedno s česticama koje padajući ne dopiru do tla, koje su raspršene u atmosferi ili vjetrom uzdignute sa Zemljine površine, oborine čine skupinu hidrometeora. Oborina kao meteorološka pojava nastaje kao rezultat mnogih fizičkih procesa koji uključuju praktično sve meteorološke elemente i pojave.

Tablica 1. Srpanjske oborine na promatranim postajama

 

Ovogodišnji je srpanj u nekim područjima bio izuzetno kišovit, tako su mjesečne količine oborina u Gospiću i Rijeci gotovo dvostruko veće od višegodišnjeg prosjeka, dok je, recimo, Dubrovnik značajno podbacio. Zagreba i Zadar su nekako u okvirima višegodišnjeg prosjeka.

Iz tablice oborina se vidi kako su amplitude mjesečnih količina oborina u srpnju poprilično velike. Poseban je slučaj Zadar gdje u srpnju 2016. godine gotovo da i nije bilo kiše dok je 2014 oboren rekord od 334,1 milimetra! Rezultiralo je to poplavljivanjem većeg dijela grada i velikim štetama. Drugim riječima, sve je prirodno „pod kapom nebeskom“.

Tablica 2 Najveće dnevne količine oborina na promatranim postajama u srpnju 2021.

Slika 1. Dnevne količine oborina na promatranim postajama u srpnju 2021.

Kada se gleda broj dana s oborinom, dakle broj dana u kojima je zabilježena nekakva količina oborine, veći dio promatranih postaja je u okvirima višegodišnjeg prosjeka, izuzev Osijeka u kojem je taj broj više nego prepolovljen. Dubrovnik je u srpnju prilično slab na oborinama, pa je to tako bilo i ove godine, tak jedan dan s oborinom.

Tablica 3. Srpanjski broj dana s oborinom

 

Temperatura

Temperatura zraka, u meteorologiji, je temperatura u prizemnom sloju atmosfere koja nije uvjetovana toplinskim zračenjem tla i okoline ili Sunčevim zračenjem. Mjeri se na visini od 2 metra iznad tla. Temperatura zraka mijenja se tijekom dana i tijekom godine. Dnevni hod ovisi o dobu dana i veličini i vrsti naoblake i može se znatno promijeniti pri naglim prodorima toploga ili hladnoga zraka ili pri termički jako izraženim vjetrovima, na primjer fenu ili buri. Zbog utjecaja topline tla, uz samo tlo temperatura zraka naglo se mijenja, pa razlika između temperature zraka na 2 metra visine i one pri samom tlu može biti značajna.

Kada se ovogodišnji srpanj gleda kroz prizmu temperatura, vidimo da su srednje mjesečne temperature na svim promatranim postajama bile nešto iznad višegodišnjeg prosjeka, ali je bio i topliji od lanjskog!

Iako je ovaj srpanj bi topao, ipak nije bio najtopliji u zadnjih 22 godine. Ti najtopliji su bili ili 2012 ili 2015. godine. Od promatranih postaja,jedino je Zagreb ponovio rezultate iz 2012. i 2017.

Tablica 4. Srpanjske srednje mjesečne temperature

Slika 2. Srednje dnevne temperature na promatranim postajama za srpanj 2021.

Na grafikonu hoda srednjih dnevnih temperatura zraka se može vidjeti kako su početak i sredina mjeseca bili nešto hladniji. Ovaj pad temperature sredinom mjeseca rezultat je prodora nešto hladnijeg, ali i vlažnog zraka što je rezultiralo s nekoliko kišovitih dana.

Tablica 5. Temperaturni ekstremi u srpnju 2021.

Slika 3. Najniže dnevne temperature zraka na promatranim postajama u srpnju 2021.

Slika 4. Najviše dnevne temperature zraka na promatranim postajama u srpnju 2021.

Najčitaniji u ovoj kategoriji

Ocjena mjeseca - rujan 2021.
04.10.2021.
Ocjena mjeseca: listopad 2021.
04.11.2021.
Ocjena mjeseca: prosinac 2021.
04.01.2022.
Ocjena mjeseca: studeni 2021.
02.12.2021.

Najčitaniji drugih kategorija

Pustinja Atacama
02.09.2021.
Rujan
31.08.2021.
Volite li kišu?
30.09.2021.
Listopad
01.10.2021.