i-pad banner 468x60

Ocjena mjeseca

Ocjena mjeseca: listopad 2021.

04.11.2021.

autor: Nebojša Subanović

Ocjena mjeseca – listopad 2021.

 

Listopad 2021. je prvi „pravi“ jesenski mjesec, a ovogodišnji je potvrdio tu reputaciju. Opet smo analizirali temperature i oborine za osam lokacija, podjednako raspoređenih po teritoriju Republike Hrvatske.

Temperatura

Temperatura zraka, u meteorologiji, je temperatura u prizemnom sloju atmosfere koja nije uvjetovana toplinskim zračenjem tla i okoline ili Sunčevim zračenjem. Mjeri se na visini od 2 metra iznad tla. Temperatura zraka mijenja se tijekom dana i tijekom godine. Dnevni hod ovisi o dobu dana i veličini i vrsti naoblake i može se znatno promijeniti pri naglim prodorima toploga ili hladnoga zraka ili pri termički jako izraženim vjetrovima, na primjer fenu ili buri.

Tablica temperatura, listopad 2021.

Iz gornje je tablice vidljivo kako su srednje mjesečne temperature na promatranim postajama, izuzev Rijeke, niže od srednjaka 2000.-2020.

Prva i treća četvrtina listopada su bile osjetno toplije od druge i četvrte. Posljedica je to utjecaja prelaska dvaju frontalnih poremećaja preko naših krajeva.

Grafikon srednjih dnevnih temperatura, listopad 2021.

Tablica najviših mjesečnih temperatura u listopadu 2021. i listopadski maksimuma u periodu 2000.-2020.

Ni među apsolutnim mjesečnim temperaturnim maksimumima nema nekih iznenađenja, sve promatrane postaje su podbacile u odnosu na maksimume u periodu 2000.-2020. Ispada da su te „vruće“ godine daleko iza nas.

 

Najviše dnevne temperature u listopadu 2021.

Najniže dnevne temperature u listopadu 2021.

 

Oborine

Oborina je voda koja u tekućem ili čvrstom stanju pada iz oblaka na tlo ili nastaje na tlu kondenzacijom, odnosno odlaganjem (depozicijom) vodene pare iz sloja zraka koji je u izravnom dodiru s tlom (hidrometeori). Zajedno s česticama koje padajući ne dopiru do tla, koje su raspršene u atmosferi ili vjetrom uzdignute sa Zemljine površine, oborine čine skupinu hidrometeora. Oborina kao meteorološka pojava nastaje kao rezultat mnogih fizičkih procesa koji uključuju praktično sve meteorološke elemente i pojave.

Što se tiče ovoga su listopada, količine oborina po postajama prilično su šarolike.

Tablica oborina, listopad 2021.

Dubrovnik i Osijek su osjetno prebacili srednjak listopada 2000.-2020. Rijeka je osjetno podbacila, dok su ostale postaje bile u okvirima prosjeka.

Graf dnevnih oborina u listopadu 2021.

Najčitaniji u ovoj kategoriji

Ocjena mjeseca - rujan 2021.
04.10.2021.
Ocjena mjeseca: listopad 2021.
04.11.2021.
Ocjena mjeseca: kolovoz 2021.
21.09.2021.
Srpanj 2021
01.08.2021.

Najčitaniji drugih kategorija

Rujan
31.08.2021.
Volite li kišu?
30.09.2021.
Pustinja Atacama
02.09.2021.
Listopad
01.10.2021.